Pingstteologin världen över förkunnar uppryckandet

Pingströrelsen i Sverige är ”syskonkyrka” med Assamblies of God och så även förbunden med den globala pingstväckelsen. Det kan därför vara intressant att se hur den världsvida pingstväckelsen förkunnar om uppryckandet och vad som motiverar den. Denna sanning har även varit en central doktrin inom svensk pingströrelse då Lewi Pethrus som första bok 1912 hade som titel ”Jesus kommer” där han mycket tydligt skriver det som finns att återfinna i det stora Pingstsamfundet Assamblies of God än idag.

http://ag.org/top/Beliefs/Statement_of_Fundamental_Truths/sft_short.cfm

I den svenska pingströrelsens kongregationalistiska anda hör vi nu rapporterar från landets pingstförsamlingar att man inte längre tror på denna teologi och därför aldrig heller predikar uppryckandet. Och när det teologiska nätverket för Pingst skriver en så kallad ”pingstkatekes” är det en allmän evangelikal tolkning av Jesu återkomst vi möter, där uppryckandet inte finns med. Här skiljer sig den svenska pingströrelsen i förhållandet till Assamblies of Gods samlande dokumentation i tro och lära. Jag kan även nämna den norska Pingströrelsens samlande presentation av Pingströrelsens tro och lära av Alf Somdal. Båda dessa teologiska handböcker talar tydligt om det som i Pingströrelsen över hela världen predikas; nämligen att vi ska ryckas upp i skyn, Jesus till mötes och fira bröllop tillsammans. I den stora pingstkarismatiska världen har vi alltså här gjort oss själva till ett undantag.

I detta ämne som har med den yttersta tiden att göra är, enligt pingstteologin, uppryckandet bland det första som ska hända i en serie av händelser. 1 Tess 4:13-18. Uppståndelsen av alla Guds barn som är döda och uppryckandet av alla Guds barn som fortfarande är i livet blir ett i det gemensamma mötet med Jesus i skyn, i luften. Och denna händelse kan ske på ett sätt som uppfordrar oss alla att leva som om han kunde komma, nu!

Teologin inom Assamblies of God tillika med vad ”svensk pingstteologi” alltid har förkunnat är att ”Bruden” i sammanhanget är alla de frälsta som Kristus har köpt med sitt eget blod. Samma teologi döljer inte att texterna i Matt 24: 39-41 och Luk 17: 34, för att nämna ett par exempel, är sammanhang som styrker läran.

Jesu återkomst betyder därför inte ”världens slut” men den bekräftar ”tidsålderns avslutning”. Det kommer alltså att finnas människor kvar på jorden efter att Jesus har hämtat sin brud.

Denna förkunnelse skiljer människorna åt. Det finns de som får följa med och det blir andra som får stanna kvar. Klassisk Assamblies of God teologi, med andra ord. Församlingen som nu får följa med ska möta Kristi domstol där en bedömning kommer att äga rum, 2 Kor 5:10, 1Kor 3: 11-15.

Efter att hans församling har blivit klädd med nådens lön ska vi, enligt klassisk världsvid pingstteologi, fira Lammets bröllop. Och några av stödorden för detta bröllop finner vi bl.a i Upp 19:6-9. Och efter bröllopet blir bruden kallad för ”Lammets hustru” Upp 21:9. Den stora väckelseappellen i den världsvida pingströrelsen har i alla tider varit, och som fortfarande ljuder, att vi ännu lever i invitationens tider. Alla är välkomna! Luk 14:22.

Därefter följer fortsättningen av en rad händelser på jorden. Vedermödan, Antikrist, Jesus kommer tillbaka och sätter sina fötter på Oljeberget, domen över hedningarna, Israels fräsning, Tusenårsriket, Satans slutliga fall, nya himlar och en ny jord.

Men nu var det specifikt teologin kring uppryckandet som var ärendet.

Många som läser detta kommer ifrån olika kyrkliga traditioner och naturligt nog kan betoningarna kring detaljer inom eskatologin skifta. Vi ska därför möta varandra i respekt för de olika synsätten vi har och inte för snabbt döma varandra såsom bärare av villfarelser. Att döma ut en av de enskilt största protestantiska kyrkosamfunden i världen som om dessa lärare vore teologiska lättviktare utan i insikt och grund i Bibeln kan man lätt uppfatta som en aning spotskt.

Klassisk världsvid pingstteologi, med andra ord.

På gjensyn!

33 reaktioner på ”Pingstteologin världen över förkunnar uppryckandet

 1. Var just inne och läste på Mikael Karlendals blogg där han oerhört kategoriskt slog fast den traditionella synen som har varit gällande inom pingströrelsen på detta område inte är sann. Man kan olika uppfattningar om det här, men när man inte lämnar något som helst utrymme till än att det är JAG, och ingen annan än jag som har rätt och som förkunnar den rätta läran, då drar jag öronen åt mig.

  Gilla

 2. För många uppväxta i frikyrkomiljön finns det upplevelser och undervisning som även om man senare trott sig ha lyckats göra sig fri ifrån kan komma tillbaka som flashbacks. Jag fick en sådan, en känsla av isande kyla, när jag såg Simpsons-avsnittet som avsluts med domedagen och bortryckandet, minnen kom fram från filmen och boken ”Som en tjuv om natten” som handlar om en ung kvinnas öde som blev kvar på jorden. Boken (enligt förlaget ungdomsbok från 13 år!) läste jag på 70-talet som ett skräckexempel, såg av en händelse filmen i Uppsala på 80-talet i pingstkyrkans källare där den inte visades som skräckexempel, men som allvarligt menad undervisning. Och genom googlandet på nätet har jag förstått att filmen och boken samt flera uppföljare av dessa spökar för många som ett traumatiserande minne, än i dag.
  Jag har funnit en rimligare syn bl a här:
  http://tidskriftenevangelium.se/gamla/vad-menas-med-det-kristna-hoppet/

  Gilla

 3. Hej Tommy !
  Jag läser just nu med stort intresse Nils Ibstedts bok om tolkningar ifrån Uppenbarelseboken.
  Helt otroligt bra och så givande .Tycker synd att det är så tyst om Uppryckelsen och Jesus återkomst. Har även Lewi Pethrus bok som du nämner. Jesus kommer.
  Jag blir salig av den läsningen och vill tro på den tolkningen. Har stor respekt för både Nils och Lewi P . Jag är helt övertygad att hur det än blir så kommer Herren att ge kraft för situationen. Men jag personligen är övertygad att Jesus kommer snart och hämtar sin församling. Alla tidstecken tyder på det och att vi är på väg emot en vedermöda. Känns som en början på något nytt , allt som händer nu , denna oro i hela Världen. Uppenbarelseboken är mer levande för mig än någonsin.
  TItti Zandelin

  Gillad av 1 person

  • Det som skulle vara ännu värre vore att se en film om helvetet. För det är ju det som slutligen väntar dem som inte tror. Det stå ju mycket om det i bibeln. Men vårt budskap är ju att predika omvändelse och tro på Jesus Kristus som vår Frälsare.
   Båda tingen är sanna, och om man upplever samvetskval, så bör man ju söka Herren och ta emot Hans nåd, och få Guds frid i våra hjärtan.
   Om djävulen skulle påminna om detta så är ju det till honom vi ska säga ”Gå bakom mig satan”!
   Jag tycker inte vi ska bara ge upp utan verkligen söka Gud tills Han ger oss Sin frid i våra hjärtan.

   Gilla

 4. […] Tommy Dahlman lyfter fram frågan om uppryckandet i ett blogginlägg där han hänvisar till det stora amerikanska pingstsamfundet Assemblies of God, som tydligen har det som officiell lära. Dahlmans fråga gäller väl hur och på vilka grunder som svensk pingströrelse på ett omärkligt och tyst sätt fasat ut denna förkunnelse. Och det är en fullt legitim fråga. Svensk pingströrelse har ett märkligt förhållningssätt till teologi och till teologisk utveckling. Det är ett ämne i sig, som jag dock inte diskuterar i detta inlägg. […]

  Gilla

 5. Som jag uppfattar det så är det väldigt många även i den världsvida pingströrelsen som övergett läran om ett uppryckande av de kristna före eller precis i början av Vedermödan. Ett uppryckande kommer att ske, men som jag förstår min Bibel så blir det precis i slutet av Vedermödan.

  Jag tror för min del att Herrens 8 Högtider instiftade i 3 Mos. 23 är en nyckeln och det mest profetiska vi har i vår Bibel. Kort formulerat: De fyra Vårhögtiderna förebildar det som sedan gick i uppfyllelse den vår och det år då Jesus led och dog, uppstod och på Pingstdagen sände den helige Ande. Dessa vårhögtider som judarna firat i 1500 år innan de sedan fick sina respektive bokstavliga uppfyllelser på EXAKT rätt Högtidsdag.

  Samma mönster kan vi förmoda kommer upprepa sig beträffande Hösthögtiderna som i tur och ordning handlar om det som sker i samband med Jesu återkomst och denna tidsålders avslutning och instiftandet av den nya tidsåldern – Tusenårsriket, dvs det som Lövhyddohögtiden symboliserar. Dessförinnan har vi Basunhögtiden och Försoningsdagen (Yom Kippor) som symboliserar uppryckandet och sedan Jesus synliga tillkommelse då han sätter sina fötter på Oljeberget, då judarna ser upp till honom som de ”genomborrat” och förstår och bekänner Jesus från Nasaret som deras sanne Messias.

  Berndt Isaksson

  Gillad av 1 person

 6. Tack Tommy för denna redogörelse.

  Det är tragiskt att fler och fler går bort från uppenbarelser som varit så självklara genom alla tiders väckelser. Kanske det beror på att kyrkor och samfund ska in under skökokyrkan, den katolska kyrkan. Världen väntar på sin stora ledare.

  Studerar vi den tidiga kristendomen så ser vi att de starkaste viktigaste bröderna och systrarna i Kristus fick lida döden. Den ondes plan var då att döda alla starka ledare som predikade det RENA Ordet. Runt 300 talet upphör dödandet och därefter börjar kompromissandet med sanningen. Alla församlingar inom romarriket skulle ha en enhetlig tro utan stridigheter. Detta var den ondes plan också för den Helige Ande är den som giver liv och inte ett disputerande mellan människor. Efter ett tag blev kyrka/stat ett faktum, år 381. Kiliasm är av katolska kyrkan förklarad vara heresi. Efhesus 431 fördömer tanken på ett upprättat messianskt jordiskt rike.

  Är det någon som funderat över vart den sanna kristna församlingen tog vägen då den katolska kyrkan blev den enda godkända inom hela romariket? Det var vetekornet som gick ner i jorden.
  När Luther kom då rådde nästan totalmörker inom kristenheten (mörka medeltiden). Gud började då reparationsarbetet för att få Ordet tillbaka till hela sanningen. Luther kom med rättfärdiggörelsen. Det var vad han fick uppenbarat av Gud. Wesley med helgelsens återupprättelse. Obs! Wesley såg mer än Luther för Gud lät oss vandra framåt liksom Israel gjorde i öknen på väg mot löfteslandet. Pingsväckelse kunde lägga till ytterligare en sanningen som hade försvunnit med den katolska kyrkan och dess mörka medeltid, nämligen återupprättelsen av Andens gåvor.

  Finns det då något mera som Gud vill uppenbara som den katolska kyrkan mörklagt?
  Ja Tommy, sanningen om dopet. När Anden föll på pingsten så fick församlingen maktmedlet.
  Apg. 2:38-39

  Den förre Påven Johannes, sade en gång vid ett tillfälle
  ”De som har blivit döpt i Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, tillhör den katolska kyrkan, om de så vet om det eller ej”.

  I en gammal brasiliansk bibel återfinner vi följande kommentar:
  ” Enligt den Heliga Skriften döpte de första församlingarna bara i Herren Jesu namn. Men vi, den Romersk-Katolska kyrkan, förändrade detta vid kyrkomötet i Nicaea år 325 e.Kr. Sedan dess har vi följt dopformuleringen ” i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn”.

  Guds frid
  lärjungen

  Gilla

 7. Tack broder Tommy!
  Att Lewi Pethrus första bok, ”Jesus kommer”, Förlaget Filadelfia 1912, så skrivs ner och pratas bort i både evangelikala och pentekostala sammanhang idag, är nog inget annat än tvivel på Guds plan och möjligheter att uppfylla sitt profetiska löfte om ett uppryckande. Att hänvisa teologin om ett kommande uppryckande till d.s.k. ”darbyismen” från 1800-talet blir närmast fånigt, då det ju går att läsa i NT från före 100-talet om detta. Men det kan förstås också vara på det viset, att de som inte teologiskt räknar med ett uppryckande, anser att texterna om detta i NT är bevis för att tankegods hade trängt in i dem från den dåtida grekiska gnosticismen. Kontentan av det i sin tur är, att också andra texter och profetiska utsagor i NT, kan ha en påverkan av samma vishets- och mystiklära.
  Sigvard Svärd

  Gilla

  • Tack Sigvard. Jag håller med om att ska vi tvivla på de klara bibelord som finns om ett uppryckande – så kan vi lika gärna tvivla på diverse annat också, var och en på det som passar honom /henne. Jag kommer tro på och predika det som bibeln säger om uppryckandet, det finns på flera ställen i NT. Ju mer det ifrågasätts – desto mer kommer jag stå upp för det. Om det skulle visa sig att Gud inte förmådde att vaka över sitt ord och låta det komma till fullbordan, utan människors teorier visade sig vara det rätta, då kommer jag förebrå honom på den dagen. Han får förklara varför det står där och jag ska ha ett bra svar. Min högsta kallelse är att tro på hans Ord och jag anser att han är mäktig att vaka över och bevara sitt ord. Ser fram emot det som Henok och Elia fick uppleva! (eller fick de det?)

   Gilla

 8. Tommy, du skriver: ”Många som läser detta kommer ifrån olika kyrkliga traditioner och naturligt nog kan betoningarna kring detaljer inom eskatologin skifta. Vi ska därför möta varandra i respekt för de olika synsätten vi har och inte för snabbt döma varandra såsom bärare av villfarelser”….slut citat.
  MYCKET VIKTIGT TEMA – BRA ATT DU LYFTER FRAM DETTA TOMMY!
  Precis som du själv skriver så får vi försöka möta varandra med respekt inför detta så viktiga tema! Det absolut viktigaste är att vi tror på bibelns profetiska löften att Jesus verkligen menar det han säger: Han ska återkomma och upprätta Guds rike. Det är ju det stora hoppet vi har , det är ju det vi längtar efter och en stor del av NT lyfter ju fram detta om och om igen. Mycket märkligt att vi då i denna så sena tid när tidstecken får allt tydligare konturer så sällan hör om detta i våra frikyrkor. Till och med många troende upplever tydligen Jesu återkomst som ”science fiction”!? DÄREMOT måste vi nog respektera att vi TOLKAR profetiorna om händelserna vid ”ändens tid” lite olika. Efter drygt 30 års studerande av bibeln med en förkärlek till just detta tema (som jag nog lagt tusentals timmar på) har jag definitivt kommit fram till att ”uppryckandet” utan tvekan kommer att ske (inom en inte alltför avlägsen framtid?) MEN som jag ser det i skriften så kommer även många troende inte att vara helt förberedda på händelseutvecklingen. Svårt att utveckla i ett kort inlägg här men jag rekommenderar Sven Reichmans bibelstudier kring detta tema. Jag har tex mycket svårt att i bibeln finna stöd för ”ett hemligt uppryckande” innan antikrists framträdande på världsscenen. Tycker mig klart och tydligt (precis som Karlendal) se att församlingen definitivt är kvar på jorden under denna period. Uppb. 20:4-6 är bara ett litet men mycket tydligt exempel.
  På tal om kyrkofäderna:
  Irenaeus föddes i början av 100-talet i Smyrna i Mindre Asien. Som ung blev han lärjunge till den lokale biskopen, Polykarpos, som i sin tur hade varit lärjunge till aposteln Johannes. Så här skriver Irenaeus:
  ”And they..(the ten kings) shall give their kingdom to the beast and put the church to flight (Against heresis 5.26.) But John indicates the number of the name(antichrist 666), now that when this man comes we may avoid him, being aware who he is. (Against Heresis 5.30.4) Andra tidiga ”kyrkofäder” såsom Hippolytus, Tertullianus, Cyprian, Victorinus, Clement av Rom mfl… har samma lära. Dessa kyrkofäder kände inte till någon lära om ”det sk hemliga uppryckandet” utan undervisade de troende om att församlingen skulle få lida förföljelse under ”den slutlige antikrist”. Tror att det inte är så vist att helt kategoriskt ENBART BETONA att vi inte kommer att vara kvar under denna svåra ”prövotid” (som Herren dessutom lovat ska förkortas för ”de utvaldas” / våran skull) utan att i ödmjukhetens namn lämna en dörr öppen för att uppryckandet kan ske längre fram under denna avslutande historiska tidsperiod. MEN som sagt, RESPEKT för varandras syn i detta – framtiden kommer snart att utvisa vad som kommer att ske. Viktigast är att vi är VAKNA och lever så när Herren som vi bara kan, väl grundade i bönen och bibeln! Gör vi det så kommer vi inte att bli varken förvirrade eller fyllda av fruktan – oavsett vad som kommer att ske 🙂
  Gud välsigne dig Tommy för senaste tidens frimodighet och klarsynthet! Vi behöver definitivt fler profetiska och frimodiga kristna röster i detta land i dessa förvirrade tider!
  /Davo

  Gilla

  • Som jag förstår Tommys inlägg så gällde det specifikt frågan om ett uppryckande. Vi kan inte bortse från att Guds Ord talar klart om ett uppryckande. Sedan vi konstaterat att bibeln (Jesus, Paulus) klart talar om ett uppryckande kan vi diskutera var någonstans det sker i tiden. Och för alla gäller som det viktigaste att leva i relation med Jesus, alla enskilda kristna har ju inte nått fram till vad Guds ord säger i alla frågor. Men – enligt Bibeln är vi alltså kallade att aktivt ”trösta varandra med dessa ord” om uppryckandet, inte gömma undan dem. De som står i Ordets tjänst bör förkunna vad Ordet säger. Även om man som Ordets tjänare har svårt att få ihop teologin kring detta och därför har svårt att ge en undervisning i ämnet, så kan det ju vara, bör man vara ödmjuk och visa respekt för att Guds ord har en uppfattning i frågan om ett uppryckande av församlingen.

   1 Tess 4:16
   Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; 17 sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. 18 Så TRÖSTEN nu varandra med dessa ord.

   Gilla

 9. Redigt skrivet, Björn, om uppryckandet. Dessutom förebildande genom att hålla sig till Tommys tydliga ämne.
  Sigvard Svärd

  Gilla

 10. Det finns inget i Bibeln om specifikt ”pingstteologi”. Det är frågan om tolkningar. Det syns tydligt i de sammanhang där enskilda individers ”uppenbarelser” sätts över teologiska insikter. Det som förkunnas ska alltid kunna förklaras teologiskt. Om inte det går. .. ska det inte förkunnas! Så vad gäller de yttersta tingen, var ödmjuka.

  Gilla

  • Mycket bra sagt! MEN om man inte har grunderna klart för sig, såsom det förklaras i Heb. 5:11 – Heb. 6:2. Där står det om bl.a. ”uppståndelsen av de döda”. Och det är precis vad som diskuteras här och just nu även i Mikaels blogg, om detta inte är klart, då är man i behov av mjölk. Detta ord är till för förkunnare och präster I HÖGSTA GRAD. Då kan man leda andra på fel väg. Se på Jesu himmelsfärd och ta lärdom. Han togs (fördes, rycktes, upptogs) bort I ETT MOLN. Stanna där och tro att detta också är en förebild hur vi ska samlas ihop i ett moln. Ni vet ju att resten av Heb. varnar för avfall. Och har ni inte heller klart för er vad dopen innebär så är det lika illa eftersom det är också en grundsten. Nils egentligen så skriver jag inte direkt till dig, men till andra som är på denna blogg.
   Guds frid till er alla!

   Gilla

  • Mycket bra sagt! MEN om man inte har grunderna klart för sig, såsom det förklaras i Heb. 5:11 – Heb. 6:2. Där står det om bl.a. ”uppståndelsen av de döda”. Och det är precis vad som diskuteras här och just nu även i Mikaels blogg, om detta inte är klart, då är man i behov av mjölk. Detta ord är till för förkunnare och präster I HÖGSTA GRAD. Då kan man leda andra på fel väg. Se på Jesu himmelsfärd och ta lärdom. Han togs (fördes, rycktes, upptogs) bort I ETT MOLN. Stanna där och tro att detta också är en förebild hur vi ska samlas ihop i ett moln. Ni vet ju att resten av Heb. varnar för avfall. Och har ni inte heller klart för er vad dopen innebär så är det lika illa eftersom det är också en grundsten. Bengt egentligen så skriver jag inte direkt till dig, men till andra som är på denna blogg.
   Guds frid till er alla!

   Gilla

 11. …det går ju att tolka det som större eller fördjupad insikt också, att man i allt högre grad överger en tidigare lära/teologi. Eller?!?!

  Ganska få undervisar väl i svensk pingströrelse idag att man MÅSTE tala i tungor för att vara andedöpt/ha anden, något som annars ju också det är fastslagen dogm inom AssembliesOfGod, och det beror väl på att man kommit fram till att det var en väl svartvit förkunnelse, helt enkelt, och inte på någon sort liberal konspiration??

  Undrar bara lite över vad du egentligen ville ha sagt med inlägget – varför just detta är så viktigt, liksom?

  Gilla

 12. 2 Tess 2:1-6. Kan inte se det på annat sätt än att församlingen är kvar under vedermödan. Vilka är annars tjänarna i ps 102 eller för den delen den profetiska rösten i Hes 37? Vart ska vi vara när 1000 års riket på jorden brett ut sig?

  Gilla

  • Jesus har gett oss (församlingen) ALL makt över djävulen. Djävulen kan inte manifestera sig SÅ LÄNGE församlingen är på jorden. Det är församlingen som håller tillbaka antikrist så att inte kan göra vad han vill. Men när vi blir uppryckta i molnen tillsammans med de döda i Kristus, så kan djävulen manifestera sig. Vi är på bröllop och efter bröllpoet kommer vi tillbaka med Jesus som dödar antikrist och han slängs i avgrunden 1000år.

   Gilla

   • Det är ju absolut en tolkning, men vilka är tjänarna i ps 102? Så du menar att 2 Tess sker efter uppryckandet? The restrainer är alltså i din mening församlingen? Vem profeterar över benen i Hesekiel 37? Att inte församlingen skulle vara kvar som tjänare i den sista uppgörelsen får jag inte alls ihop. Låter som ytterst bekvämt. Om ett avfall dessutom ska ske efter uppryckandet ; vilka avfaller när alla troende är borta? Oerhört intressant diskussion. Fortsätter den gärna med dig/er.

    Gilla

   • Tidpunkten för Kristi ankomst och församlingens uppryckande har inte meddelats oss. Men av tidstecknen, liksom Israel, världspolitiken och religionernas utveckling kan vi ana riktlinjerna, men den noggranna tidpunkten är hemlig. Vi har getts till uppgift, att ta vara på Kristi gärningar (Uppb. 2:26), vaka (3:2), utföra vårt arbete, efterfölja Ordet (3:8,10) osv. Dessa är viktigare än att bestämma en noggrann tidpunkt. Var och en som är i Kristus får ställa fullt hopp till Guds nåd (1 Petr.1:13), och var och en som står på den rätta grunden får vara med (1 Kor.3:11-15).

    Gilla

   • Martin, man kan ju också titta på GT paralell skrifter, somvisar makt och auktoritet som Gud gav till t.ex. Moses. Staven han hade sträckte han ut över Röda havet, som delade sig så att ALLA kunde gå torrskodda över havet, men då Moses sträckte ut staven en andra gång så slöt havet upp och Faraos här drunknade. Om vi ser detta som en bild av Guds församling så räddas den fullständigt. Och det är den makten som Moses hade som höll fienden borta. Likaså tror jag att ALL MAKT är given till oss kristna och församlingen idag så att antikrist inte kan göra vad han vill. Det är NÖDVÄNDIGT att församlingen tas bort från jorden, så att antikrist blir uppenbarad och bunden. Vi kommer ju sedan, efter bröllopet, tillbaka med Jesus och regerar som kungar och präster. Men domen har ju ännu inte varit, den kommer efter 1000år. Förstår inte vad du menar med tjänarna i ps102.

    Gilla

   • PS 102 är en eskatologisk Psalm. jag gör kopplingen mellan ps 102 och Jakobs nöd, som både Jeremia, Jesus m fl talar om. Min övertygelse är att Rom 9-11, Ef 2 t ex visar på de troendes samhörighet med det judiska folket. Den stora förföljelse som kommer att ske kommer drabba kristna men kanske framförallt judarna. Tjänarna tror jag helt enkelt är ett begrepp som används i GT på församlingen. Detsamma gäller den profetiska rösten i Hes 37. Jag tror helt enkelt att vi är kvar under vedermödan. Om du vill, kan du lyssna till art katz på Youtube ; ps 102 och resurrection of the dry bones. Jag fortsätter gärna diskutera med dig. Tycker både det är spännande och givande. Tack för ditt vänliga bemötande.

    Gilla

 13. Hej Bengt. Absolut vet vi inte rätt tidpunkt, men Paulus uppmanar oss att inte vara okunniga i dessa ting och att dagen inte kan överraska dem som lever i ljuset. Det hela är avgörande för det påverkar vår syn på det judiska folket som skall upprättas en dag…den rest som finns kvar (läs Rom 9-11). Attityden idag verkar vara ”det som sker det sker”. Det är en inställning jag tror är farlig. Enligt Jesus och apostlarna och profeterna är den yttersta tiden, Herrens dag, ett centralt tema i frälsningshistorien. Är vi okunniga kring detta och inte vill diskutera det; hur kan vi då vara ett folk som älskar Herrens återkomst?

  Gilla

  • Åh din kommentar värmde mitt hjärta, då jag märker det är ingen öppenhet för detta som är självklar. jag blir lika häpen varje gång, att många man möter är så ointresserade av detta. Och då menar jag kristna . Fick en gång en varning att jag inte syssla med detta om tidstecken för då kunde jag förlora min frälsning..jag blir så bedrövad. Älskar att studera uppenbarelseboken .

   Gilla

   • såg att jag tappat en ord. att jag inte skulle syssla med detta om tidstecken skulle där stå.
    och det är något som redan vid min frälsning 1989 intresserade mig mycket.

    Gilla

   • Hej titti. Ja detta är så oerhört viktigt tror jag. Jesus kopplar i Matt 24 ihop det med Daniels bok. Går man den vägen blir uppenbarelseboken mycket mer begriplig. Rekommenderar Joel Richardson (Joels trumpet) som jag finner mjuk och samtidigt väldigt skarp och tydlig undervisning. Fortsätt studera! Tack för din vänliga kommentar.

    Gilla

 14. Har ju under mina futtiga 25 år som förkunnare hört ungefär lika många varianter på uppryckandet! Det viktiga är att skriften slår fast att vi blir hämtade. Jag tror personligen att detta kommer att ske efter stora prövningar som kommer att skilja agnarna från vetet. Var inte för säker på att vi inte redan nu är inne i en sådan period. När en del blandar ihop den allmänna uppståndelsen och evig dom blir jag dock bekymrad. Resultatet av en sådan betoning är alltid att tidsålder avslutning i allmänhet och Jesu fullkomliga seger och andra tillkommelse i synnerhet hamnar i skuggan. Jag är dock rejält generös när det gäller den yttersta tiden och är återhållsam med utdömande omdömen om olika varianter. Den som lever i Herren får se!

  Gilla

  • Ja, men ett stort problem jag ser idag är det västerländska perspektivet som om ett återuppstått romarrike ärligt det kommande anti-kristliga riket. Min absoluta övertygelse är att vi behöver bli mer ”Mellanöstern – orienterade.” Jag tror likt det som sägs i Daniels bok ”att många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.” (Dan 12:4). Jag blir uppriktigt glad över den goda ton man blir bemött med här på forumet. Jag gläds över viljan att samtala och dela tankar över detta fantastiska vi väntar på ; Herrens dag.

   Gilla

  • Sen är det ju så att många skall bli bedragna i den sista tiden, så jag tror kunskapen behöver bli större och sökandet efter sanningen intensivare… Tror vi behöver följa Jesu uppmaning i Matt 24 att studera Daniels bok för att bättre förstå Uppenbarelsebokens budskap.

   Gilla

   • Absolut, men också vara vis och räkna ut talet på vilddjuret. Den kallas ju för vis som gör så. Och att vara andefylld och fröjdas ALLTID i anden och ge TRONS OFFER i lovsång till vår Gud.

    Gilla

   • Vi samtalade om odjurets märke häromdagen. En föredetta PLO -terrorist, walid shoebat, har en intressant tes. Sök gärna på Youtube: walid shoebat mark of the beast.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s